Proces výroby DVD - 2. díl

Kategorie: Za poznáním
Vytvořeno pondělí 3. září 2012 0:00 Napsal Lucie Urbánková

Významnou součástí vydávaných DVD jsou titulky, jednak české pro neslyšící, někdy rovněž anglické. V obou případech jde o výjimečnou práci několika lidí. Přestože NFA u řady filmů schraňuje dialogové, titulkové, montážní listiny či originální scénáře, mnohdy se tyto výrazně liší od konečného tvaru filmu, jak byl uveden na stříbrném plátně (často např. u Vlasty Buriana díky jeho pověstným improvizacím přímo na place). Proto se tyto materiály používají pouze jako podpůrný prostředek, ale jinak jsou všechny filmy pracně odposlouchávány přímo z obrazu.

Pro potřeby neslyšících jsou zpracovávány tzv. české plnohodnotné titulky, obsahující kompletní přepis dialogů, jsou tedy v podobě, v jaké se s nimi nelze jinde setkat. Ani filmové plátno, ani televizní obrazovka neumožňuje použití takových titulků, protože by se ve většině případů nedaly učíst (např. konverzační komedie).

DVD má tu nepopiratelnou výhodu, že je možné si jej kdykoli zapauzovat a dialog si tak přečíst od začátku do konce. Tím DVD poskytuje jedinečnou příležitost pro neslyšící seznámit se s úplnými dialogy našich vynikajících herců a hereček v jejich originální podobě bez jakýchkoli zásahů do samotných textů. K jediným úpravám dochází pouze v případě nedostatku místa, protože každý titulek má omezený počet znaků a některé dialogy jsou tak hutné, že ani dvouřádkové titulky neumožňují jejich doslovný přepis. Pak dochází k dílčím úpravám např. náhradou kratšími synonymy, volbou jiné podoby daného slova či vypuštěním drobných gramatických tvarů, jejichž odstranění však nikterak nenaruší samotné vyznění jednotlivých replik.

Práci s titulky je věnována mimořádná pozornost. Všichni zúčastnění jsou si vědomi skutečnosti, že musejí být nejen kompletním přepisem vysloveného, ale je rovněž nezbytné, aby byly co do obsahu odborně a jazykově bezchybné. Velmi se dbá na gramatickou správnost, a to i v případě přepisu hovorové mluvy.

V případě potřeby se využívá poradenská služba Ústavu pro jazyk český, spolupracuje se s odborníky z nejrůznějších oborů, aby byla zachována přesná terminologie (sport, přírodní vědy, atp.), využívá se i služeb jazykových poradců v případě přepisu cizích slov, jmen, historických postav, událostí nebo např. latinských citací. Řada filmů obsahuje cizojazyčné dialogy (např. polština, slovenština, němčina, francouzština atd.), v takových případech pomáhají příslušní překladatelé. Specifičtí odborníci jsou zváni ke spolupráci ve chvílích, kdy se určité zvláště náročné pasáže nedaří při nejlepší vůli odposlechnout (např. některé texty písní).

Vynikající kvalitou se pyšní i titulky anglické, které jsou zadávány špičkovým překladatelům, kteří jsou schopni zachovat identické vyznění filmu, dokáží si poradit s odbornými výrazy z nejrůznějších oborů, ale i s dobovou a historickou mluvou, a v neposlední řadě i s humornými pasážemi, které dokáží adekvátně přetlumočit, rovněž jsou schopni poradit si s překlady, resp. přebásněním písňových textů, které tzv. „hrají“ a jsou nedílnou součástí děje.

Ve chvíli, kdy jsou všechny výše uvedené kroky v běhu, pracuje se ve druhém plánu se samotným filmem.

Mastery

NFA poskytuje tzv. mastery, tedy vlastní nosiče filmového záznamu. U drtivé většiny titulů se vyrábějí nové digitální přepisy, protože stávající analogové již často neodpovídají požadované kvalitě. Pro výrobu nových masterů se používají nejlepší dochované filmové kopie či duppozitivy. Prvním krokem k použití materiálů je jejich základní mechanické čištění od běžných nečistot, po něm následuje odborný přepis v příslušném digitálním studiu. K přepisu jsou používána špičková přepisová zařízení v součinnosti s vlastní odbornou prací techniků.

Kvalitní přepis je základem úspěchu, neboť stále je třeba mít na zřeteli, že se pracuje s hodně starými filmy, které vykazují řadu poškození, někdy obsahují i necitlivé střihy, které často narušují dialogy (řešily se i případy, kdy se master vyráběl kombinací i tří filmových kopií, aby se vyplnila chybějící místa), mnohé materiály mají nevyrovnanou kvalitu obrazu i zvuku, kolísavé barevné podání, narušenou perforaci a další nedostatky, které je třeba odstranit nebo v rámci možností alespoň minimalizovat.

Authoring

S hotovým přepisem se dále pracuje v authoringovém studiu, které přímo vyrábí vlastní DVD. Navrhuje grafickou podobu titulu a na základě vydavatelem dodané struktury pracuje na jednotlivých obrazovkách všech rubrik a jejich vzájemném funkčním propojení, tedy tzv. navigaci, aby byla nejen zajímavá, ale co do ovládání pro diváky také co nejsrozumitelnější. Navíc i zde se v rámci výroby ještě pokračuje s vylepšováním kvality obrazu a zvuku filmového materiálu.

Mezitím se s dalšími grafiky pracuje na výtvarné podobě přebalů a potisků disku. Pro tyto účely rovněž slouží fotografie, někdy plakáty, obstarané v NFA, obal je opatřen krátkou synopsí a nezbytnými licenčními a technickými údaji.

Když je vše hotovo, proběhne schvalovací proces samotného DVD, jeho obalu a potisku a práce je ukončena. Výsledkem snažení mnoha jednotlivců i týmů je tzv. finální master, který putuje do lisovny k samotné výrobě disků, následné kompletaci a poté jako hotové zboží k vydavateli. Pak už je jen otázkou několika málo dní, kdy se hotové dílo dostane na pulty obchodů a k rukám jejich zákazníků. Jde o práci náročnou vyžadující plné nasazení řady lidí, pravidelně se pracuje na několika filmech najednou. Některé jsou v přípravné fázi, jiné v authoringu, další čeká konečný schvalovací proces. Tituly pro výrobu DVD se připravují v předstihu týdnů i měsíců, přesto se ne vždy podaří dodržet plánovaný termín vydání, protože často některé z nich přivodí horké chvíle s nečekanými komplikacemi povětšině technického rázu. I tak se vždy všichni zainteresovaní snaží odvést svoji nejlepší práci, aby každý titul nakonec spatřil světlo světa, a to v co možná nejlepší kvalitě ve formě i obsahu, a potěšil ctitele stále oblíbených a žádaných starších českých filmů.

FOTO: archiv FEX

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Proces výroby DVD - 2. díl. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free