Národní filmový archiv

Kategorie: Zajímavosti
Vytvořeno pondělí 30. červenec 2012 0:00 Napsal NFA

150 000 000 metrů filmu, 600 000 fotografií, 30 000 plakátů! Národní filmový archiv patří k deseti nejstarším a největším filmovým archivům na světě. Jeho posláním je shromažďování, ochrana, vědecké zpracování a využívání audiovizuálních archiválií dokumentujících národní filmovou produkci, vznik a vývoj filmového umění, život českého národa a významné světové události.

Základním nosičem sloužícím k uchování filmů je filmový pás. (V současné době NFA pečuje o více než 150 milionů metrů filmu.) Daný nosič má přes všechny své nedostatky řadu výhod. Z hlediska tématu našeho příspěvku je pro nás nejzajímavější neměnnost jeho podoby. Zatímco se jiné nosiče, zejména elektronické (videokazety, Betacam, DVD, DV…), neustále vyvíjejí, filmový pás zůstává a je pro všechny zmíněné nosiče tím výchozím.

Z tohoto důvodu se kladou vysoké nároky na archivaci filmového pásu. V depozitářích se udržuje stabilní nízká teplota, reguluje se vlhkost, snižuje se prašnost prostředí. Přes všechna různá opatření je třeba filmy průběžně kontrolovat, aby se zabránilo jejich případnému znehodnocení (smrštěný filmový pás, plíseň, rozklad apod.).

Výroba elektronických nosičů nepatří k prvořadým úkolům Národního filmového archivu, nicméně prostřednictvím DVD nosiče byla přiblížena veřejnosti tvorba experimentálního filmaře Petra Skaly (DVD Petr Skala: Utajený experimentátor). Hranou produkci NFA samostatně nevydává, úzce na tomto úkolu však spolupracuje s jinými institucemi (společnost Filmexport aj.). Jednou ze základních podmínek tohoto procesu je zajištění autorských práv k danému zpřístupnění uměleckého díla. Pokud jsou zabezpečena, vybere se v depozitáři nejkvalitnější filmová kopie, která se poté odborně očistí a přepíše na požadovaný nosič.

U starších titulů je třeba si uvědomit, že vznikaly za jiných technických podmínek a že z toho důvodu není možné u nich dosáhnout takové kvality, na jakou jsme zvyklí u současné produkce. Tyto rozdíly nemusí být vnímány a priori negativně, jistým způsobem vypovídají o okolnostech, za jakých byly filmy natáčeny.

Častým jevem u prvních zvukových filmů bylo asynchronní spojení jejich obrazu a zvuku, tento nesoulad lze však díky dnešnímu technickému vybavení vyrovnat.

Oblíbenou součástí vyráběných DVD nosičů jsou bonusy, v nichž Národní filmový archiv může uplatnit sbírky propagačních materiálů. Ve svém oddělení písemných archiválií v současnosti uchovává 600 tisíc fotografií, 30 tisíc plakátů a 100 tisíc dalších materiálů.

Národní filmový archiv dosud spolupracoval se společností Filmexport Home Video na výrobě více než sto padesáti DVD nosičů, díky kterým se dostaly do domácností české filmy, jejichž premiéra se uskutečnila do 31. 12. 1964, neboť právě do tohoto data má NFA právo na hospodaření s tituly domácí produkce.

FOTO: Národní filmový archiv

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Národní filmový archiv. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free