Rudolf Deyl st. - milovník dostihových závodů

Kategorie: Osobnosti
Napsal Mgr. Stanislav Bensch

Narodil se 6. dubna 1876 v Praze v rodině majitele kožedělné továrny. Po studiích na nižší reálce v Ječné ulici a na Československé obchodní akademii si zvolil pro svou další životní dráhu divadlo. Jako začínající herec vystřídal v letech 1895-97 několik kočovných společností (O. Červíček, V. Suka a P. Švanda ml.). Poté rok studoval na Ottově dramatické škole ve Vídni, odkud byl angažován do Zemského divadla v Lublani a zároveň hostoval v Královském zemském divadle v Záhřebu (1898-1902). Další tři roky působil pod vedením Vendelína Budila v plzeňském divadle a v roce 1905 jej angažoval Jaroslav Kvapil do činoherního souboru pražského Národního divadla.

Na naší první scéně vytvářel velké postavy domácí i světové klasiky, po příchodu K. H. Hilara tu byl obsazován zejména do konverzačního a moderního salonního repertoáru. Jeho herecký projev charakterizovala vysoká kultura řeči a výrazná, poněkud nadnesená gestikulace. S přibývajícím věkem jeho herectví nabývalo civilnější podoby. Z Národního divadla odešel v roce 1942, aby na jeho jevišti později hostoval.

Ačkoliv jsou s jeho jménem spojeny začátky českého filmového herectví, film mu mnoho příležitostí neposkytl a na stříbrném plátně se tak objevil v necelých třech desítkách rolí. Prvně tomu bylo krátce po první světové válce, kdy ztělesnil hlavní postavy hned ve dvou němých filmech. V mimořádně ceněném historickém dramatu režisérů Karla Degla a Antonína Novotného Stavitel chrámu, který je adaptací pražské pověsti o architektovi Petru Parléři, kterému Karel IV. zadal úkol dostavět v Praze gotickou katedrálu, vytvořil titulní postavu mladého fanatického stavitele, který se upíše ďáblu, aby mohl uskutečnit svou velkolepou stavbu. V dnes už nedochovaném dramatu režiséra Vladimíra Majera Dáma s růží to byla zase hlavní mužská role básníka a snílka Jana Mařana.

Po čtrnáctileté pauze, už ve zvukovém filmu, byla jeho první rolí postava učitele v Rovenského lyrickém příběhu Řeka. Na stříbrném plátně se stal představitelem vysoce postavených osobností a příslušníků buržoazie (nikdy tu nehrál prosté venkovany), např. generálů (Milan Rastislav Štefánik, Maskovaná milenka), továrníků (Bezdětná, Velbloud uchem jehly, Přijdu hned), byl prezidentem koncernu (Vyděrač), ředitelem banky (Velká přehrada), dvorním radou (Za tichých nocí), ministerským úředníkem (Bílá nemoc), ministrem financí (Dva týdny štěstí), konzulem (Advokátka Věra) nebo světícím biskupem (Páter Vojtěch).

Jednou z jeho nejvýraznějších a nejtypičtějších rolí se stala postava starého kancléře a rodinného přítele v Haasově komedii Kvočna podle stejnojmenné divadelní hry Edmonda Konráda.

http://youtu.be/eSUTiEKCu1g

Po válce se už před kamerou objevoval jen sporadicky a v malých rolích – např. jako konšel ve Vávrově Nezbedném bakaláři, purkrabí v Krškově životopisném Poslu úsvitu, Mistr Stanislav ze Znojma ve Vávrově Janu Husovi či starý dudák ve Steklého adaptaci Tylovy báchorky Strakonický dudák. Jeho filmografii uzavírá postava otce v dobrodružném dramatu Vladimíra Čecha Černý prapor z roku 1958.

Patřil mj. ke generaci prvních rozhlasových herců. Byl také organizačně činný, např. v letech 1922-34 zastával funkci předsedy Ústřední jednoty českého herectva. Věnoval se i pedagogické činnosti a dlouhá léta působil jako profesor pražské konzervatoře (1928-55). Už v roce 1928 získal Státní cenu za dramatické umění, dále Řád práce (1953) a v roce 1968 byl jmenován národním umělcem.

Je autorem divadelních memoárů Jak jsem je znal (1937), Sláva-tráva (1938), Milován a nenáviděn (o V. Budilovi, 1941), Vojan zblízka (1953), O čem vím já (o J. Kvapilovi, 1971), Vavříny s trny (1973), ale také románu z divadelního prostředí Kruhy na vodě (1940) a monografie Písničkář Karel Hašler (1968).

Byl velkým znalcem jezdectví a proto po celý život propagoval dostihový sport, zejména Velkou pardubickou. Na jeho památku byl první z jarních závodů v Chuchli nazván Memoriál Rudolfa Deyla. Na sklonku života účinkoval jako nadšený a poutavý vypravěč na četných besedách a vzpomínkových večerech. Byl manželem herečky Marie Spurné a otcem herců Evy Deylové-Skálové (1910-87) a Rudolfa Deyla ml. (1912-67). Zemřel 16. dubna 1972 v Praze.

Pán a sluha

Vychází POPRVÉ NA DVD

K dostání v trafikách od 4. listopadu  2015 za 99 Kč

V prodeji bude 14 dní.

Kromě trafik si DVD můžete zakoupit na www.filmexport.cz

 

Filmografie :

1919    DÁMA S RŮŽÍ / STAVITEL CHRÁMU
1933    ŘEKA
1935    BEZDĚTNÁ / MILAN RASTISLAV ŠTEFÁNIK
1936    PÁTER VOJTĚCH / VELBLOUD UCHEM JEHLY
1937    ADVOKÁTKA VĚRA / BÍLÁ NEMOC / DĚVČATA NEDEJTE SE! / KVOČNA / VYDĚRAČ (reklamní snímek)
1938    PÁN A SLUHA
1940    DVA TÝDNY ŠTĚSTÍ / MASKOVANÁ MILENKA / ZA TICHÝCH NOCÍ
1942    PŘIJDU HNED / RYBA NA SUCHU / VELKÁ PŘEHRADA
1946    NEZBEDNÝ BAKALÁŘ
1948    DVAASEDMDESÁTKA
1950    POSEL ÚSVITU / PŘIZNÁNÍ
1952    PÍSNIČKA ZA GROŠ
1954    JAN HUS
1955    STRAKONICKÝ DUDÁK
1958    ČERNÝ PRAPOR
1961    PRVNÍ OBČASNÍK (cvičení FAMU)
1968    JAK TO ZAČALO (komentář)

Tučně zvýrazněné filmy můžete zakoupit na www.filmexport.cz nebo tel. +420 261 213 661.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Rudolf Deyl st. - milovník dostihových závodů. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free