Nové expozice Národního technického muzea

Kategorie: Za poznáním
Vytvořeno úterý 2. červenec 2013 1:00 Napsal NTM

Národního technického muzea otevírá dvě nové stálé expozice Chemie kolem nás a Měření času. Unikátní expozice budou přístupné veřejnosti od 27. 6. 2013. Expozice Chemie kolem nás je koncepčně pojata jako příběh potkávání člověka a chemie během dne. Nová expozice Měření času prezentuje hodinářské sbírky v Národním technickém muzeu a zobrazuje technický vývoje chronometrie. Obě expozice navazují na tradici prezentace těchto oborů v Národním technickém muzeu. Expozice věnovaná chemii byla zrušena před 73 lety v období druhé světové války, expozice dokumentující hodinářskou tématiku a způsoby měření času zanikla v souvislosti s rekonstrukcí budovy před 7 lety.

Chemie kolem nás

Hlavním námětem expozice je příběh setkávání člověka a chemie během dne. Příběh, jehož cílem by mělo být uvědomění si, že chemie je skutečně všudypřítomná a pro člověka a jeho existenci zcela nepostradatelná, neboť se denně setkáváme s procesy na chemii a jejím rozvoji založenými či s ní přímo souvisejícími. Cílem expozice je poukázat na souvislosti, které si řada lidí vlastně vůbec neuvědomuje. Řada předmětů, které bereme denně i několikrát do ruky, mnoho dějů, které považujeme za běžné, pochází od chemiků ve výzkumných, vývojových, technologických a průmyslových laboratořích.

Chemie dala dynamiku rozvoji techniky, příkladem mohou být pokroky ve vývoji nových materiálů. Důraz je proto kladen právě na představení vývoje materiálů a poukázání na změny, které to přineslo.

V expozici jsou představeny i významné osobnosti tohoto oboru. Práce významného českého chemika Jaroslava Heyrovského, který obdržel v roce 1959 Nobelovu cenu za objev polarografu, nebo dílo Otto Wichterleho, jehož vynález měkkých kontaktních čoček byl světového významu a ve výstavě návštěvníky upoutá jeho kopie čočkostroje ze stavebnice Merkur.

Dalším významným elementem, který je v expozici prezentován, je fenomén chemické laboratoře. Návštěvník má během svého putování expozicí možnost nahlédnout do minulosti, součástí expozice je Alchymistická dílna a Chemická laboratoř v proměnách času.

Významnou částí expozice je prezentace práce v laboratoři v Národním technickém muzeu. V částech expozice s názvy Laboratoř a Sbírky pod mikroskopem jsou vysvětleny analytické metody užívané při průzkumu sbírkových předmětů v muzeu v současnosti. Tato sekce pokračuje v dalším prostoru muzea, samotné odborné laboratoři muzea, kterou je možno navštívit v rámci doprovodného speciálního programu. Kromě běžného laboratorního vybavení je zde klasická optická mikroskopie - stereomikroskop Leica M165 FC a metalografický mikroskop Leica DM 2500M, oba s možností UV záření a s digitálním výstupem do PC a dále FTIR spektrometr s mikroskopem Thermo Scientific Nicolet iN10.

Měření času

Nová expozice s názvem Měření času dokumentuje vývoj časoměrných přístrojů v celém historickém i typologickém spektru. Vedle elementárních časoměrných přístrojů jako jsou sluneční, vodní, ohňové a přesýpací hodiny a mechanických kolečkových hodin, kterým je v expozici dán velký prostor, jsou zde dokumentovány také formy využití elektřiny, elektroniky a nakonec též aplikace kvantových fyzikálních jevů při konstrukci hodin.

Kromě technického vývoje je brán zvláštní zřetel na rozvoj domácího hodinářství, jehož počátky jsou doloženy již za vlády Lucemburků. V 19. století došlo, v souvislosti s celkovým průmyslovým rozvojem českých zemí a vznikem domácího technického školství, k úspěšným snahám o vyrovnání se s nejnovějším pokrokem v daném oboru. Také tyto snahy, spojené zejména s osobnostmi Josefa Božka a Josefa Kosska, jsou v expozici prezentovány. Bez povšimnutí nezůstal ani postupný přechod řemeslné formy hodinářské výroby k produkci manufakturní a tovární.

Nezanedbatelný prostor je věnován technologické stránce výroby hodin. Návštěvník si může prohlédnout ukázky z bohaté kolekce ručního hodinářského nářadí, přípravků a pomůcek. Atraktivní jsou ručně poháněné obráběcí a dokončovací strojky – soustruhy, frézky, finýrky a další zařízení.

Součástí expozice je prostorová audiovizuální projekce, která návštěvníkům emocionální formou přibližuje fenomén času v širokých souvislostech.

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Nové expozice Národního technického muzea. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free