3. ročník Dne dyslexie s mottem – DAR DYSLEXIE

Kategorie: Zajímavosti
Vytvořeno pondělí 3. září 2012 10:29 Napsal dys.cz

Den dyslexie je ojedinělý projekt, na kterém se podílejí převážně sami takto handicapovaní lidé či ti, kteří jim chtějí pomáhat. Doposud nikde na světě se Den dyslexie ani jiná podobná akce nepořádá. Je otázka, má-li společnost dostatečný zájem se touto skutečností zabývat či zda ti, kdo s handicapem žijí, chtějí vůbec vystupovat na veřejnosti.


3. ročník Dne dyslexie s mottem – DAR DYSLEXIE
Pořádá nezisková organizace Umění a věda na podporu dyslektickým dětem (www.dys.cz) 
Místo konání: 9. září 2011 od 10 – 20 hodin ve Veletržním paláci v Národní galerii v Praze (www.ngprague.cz) 
Po celý den je pro návštěvníky akce vstup do expozic NG ve Veletržním paláci zdarma.

Výraz handicap má původ ve spojení slov „hand in cap,“ tedy „ruka v klobouku“. Vychází ze sportovní terminologie, v níž se užívá jako výraz pro předem určené ztížení podmínek nebo nevýhodu pro jednu ze stran (např. zranění brankáře). Handicap – tedy znevýhodnění, které specifické poruchy učení způsobují, má i své výhody, jak se snažíme na Den dyslexie ukázat.

Lidé, kteří se naučí se svým znevýhodněním zacházet a využívat ho, jsou často nadprůměrně inteligentní a vládnou mimořádnými tvůrčími schopnostmi. Přeneseně lze říci, že „ruka v klobouku“ pak může kromě obtíží s psaním, čtením, počítáním... vytáhnout i opravdový trumf – talent, dar.

Dyslexie je nejčastější a také nejznámější specifická porucha učení, která způsobuje obtíže při osvojování čtenářských dovedností. Proto jsme zvolili její název jako jakýsi symbol, který zastupuje i všechny další specifické poruchy učení. Mezi ty nejrozšířenější patří dysgrafie – obtíže s grafickou úpravou při psaní, dysortografie – problémy s pravopisem, dyskalkulie – znesnadňuje chápání čísel a matematických operací, dyspraxie – ztěžuje kontrolu tělesných pohybů či ADHD – jejímž hlavním projevem je hyperaktivita. Ve většině případů jde o určitou kombinaci těchto poruch. Slovo dyslexie v názvu projektu tedy zahrnuje i všechny další poruchy učení, snaží se je zkoumat a pracovat s nimi.

Dr. Alena Kupčíková, autorka a organizátorka projektu:

„...protože se stále setkáváme se skutečností, že i přestože společnost zná slovo dyslektik, vnímá nás jako „dysdebily“. Neví, co takový život obnáší, nezamýšlí se nad tím (nemyslí), že jsme inteligentní a vnímáme svět jinak. Proto jsme se rozhodli ukázat náš talent tentokrát prostřednictvím umělců, především sochařů. V rámci programu Dne dyslexie se představí divadlo ze základní školy pro žáky se specifickými poruchami učení U Boroviček, které ukáže, jak dětí DYS umějí hrát divadlo. Letos nově se zúčastní také společnost Montessori a unikátem bude KINO DYS režiséra J. Černého, jenž sám dyslektik, točí celý život očima dys a jak zjistil, čím dál víc i o dys umělcích.

Tím také všechny zveme na jeho nový film DAR DYSLEXIE, který se bude vysílat 30. 9. ve 20 hodin na ČT2. Součástí projektu DYS je letos poprvé výstava 3D-DYS, která se bude konat na ochozu 5. patra Veletržního paláce od 5. 9 – 11. 11.“

Jak bude DEN DYSLEXIE vypadat?

10.00 hodin – zahájení, představení všech účinkujících na workshopech, v Malé dvoraně

10.30 hodin – oficiální začátek workshopů (do 16 hodin, podle zájmu možno déle)

16.00 hodin – KINO DYS (do 18 hodin)

19.00 hodin – závěr dne a možná debata

Workshopy s umělci-DYS, lidmi vytvářejícími pomůcky a těmi, kdo takto znevýhodněným lidem pomáhají.

Více o jejich vnímání a problémech se čtením a psaním najdete v tiskové zprávě k výstavě 3D-DYS, kompletní informace na www.dys.cz. Návštěvníkům akce budou zpřístupněny expozice NG ve Veletržním paláci včetně výstavy 3D-DYS.

Komentovanou prohlídku výstavy s jednou z kurátorek (a galeristkou) Martinou Veverkovou můžete v rámci Dne dys 9. 9. navštívit v 10.30 a v 13.30 v 5. patře.

MgA. Jan Pospíšil, MgA. Markéta Korečková (www.koreckova.net) sochaři s handicapem DYS (absolventi ateliéru Karla Nepraše)

Jejich tvorba si je blízká podobným stylem humoru i jistou kontroverzí. Pro Den dyslexie připravili workshop, při němž si budou moci návštěvníci na tiskařském stroji natisknout na tričko libovolný text, bude na každém, jaké téma si vybere. Pokud udělá chybu, nevadí, odnese si na hrudi své vlastní dílo. Workshop je určen pro jakoukoliv věkovou kategorii.

MgA. Kryštof Rybák, MgA. Štěpán Beránek (www.krystof.rybak.com, www.stepanberanek.cz)

Sochaři s handicapem DYS, z nichž každý pracuje odlišným způsobem. Kryštof, který pochází z rodiny sklářů, ve své tvorbě směřuje k dokonalé formě, Štěpán naopak tvoří prakticky z čehokoliv. Workshop bude zajímavý pro ty, kteří by si chtěli zkusit vybudovat vlastní prostory pro slova, mezi nimiž žijí. Je vůbec možné dvojrozměrné slovo vnímat trojrozměrně?

Workshop je určen malým i velkým.

Ak. mal. Ivan Komárek (http://www.ivankomarek.cz/)

Malíř a grafik s handicapem DYS. Jeho hlavním tématem je tělo, člověk a pohlaví. Slova a věty vnímá prostřednictvím obrazů. Na workshopu představí techniku reliéfů, které vytváří řezáním, lepením a skládáním plastových tácků. Lze řezat a skládat slova?

MgA. Luděk Míšek (http://www.ludek-misek.ic.cz/)

Sochař s handicapem DYS. Zaměřuje se na hledání vnitřní struktury hmoty, tvořené barvou a zvuky, v nichž hledá harmonii bez rušivých elementů. Často nechává svá díla prověřit časem, když stojí odkrytá a zranitelná v jeho ateliéru a čekají na odhalení a potvrzení své dokonalosti. Teprve když se energie díla zdá být správná, začne o něj pečovat a pracovat na jeho dokončení, směřuje k dokonalosti a přesnosti geometrie objektu. Míšek si pamatuje a vnímá lidi spíš prostřednictvím barev než jmen. Workshop bude pro ty, kdo se nebojí objevovat barvy a tvary v nových souvislostech... Chcete zkusit zjistit, jakou barvu má vaše jméno?

MgA. Kateřina Novotná

Sochařka s handicapem DYS připravila kabinet kuriozit, v němž se dospělí i děti mohou pokusit vyjádřit sami sebe prostřednictvím symbolů podobným způsobem jako v pohádce Alenka v říši divů hrou, při níž otvíráme svá vlastní já. Pojďte si hrát do říše divů plného překvapení.

Dr. Alena Kupčíková (www.alenakupcikova.cz, www.dys.cz )

Výtvarná umělkyně s handicapem DYS a autorka doktorandského projektu na AVU – multimediálního interaktivního slabikáře a testů/her pro děti s rizikem dyslexie ve věku od 4 do 6 let (první slabikář vytvořený dyslektikem), které představí na interaktivních tabulích.

PaedDr. Drahomíra Jucovičová (www.dh.wz.cz)

Maminka dvou dříve značně hyperaktivních synů s ADHD, dysgrafií a dyslexií. Speciální pedagog-poradce (PPP pro Prahu 1, 2 a 4, FN Bulovka), externí lektorka Pedagogické fakulty UK Praha, spoluautorka řady publikací a pomůcek k problematice specifických poruch učení a chování (např. Metody práce s dětmi s ADHD – pro rodiče i učitele; Metody reedukace specifických poruch učení aj.), spoluautorka interaktivních učebnic českého jazyka s manipulativními pomůckami (Pravopis, Hláskosloví, Tvoření slov a význam slov). Workshop bude probíhat s pomůckami, které vytvořila.

Ing. Dagmar Rýdlová (www.jazyky-bez-barier.cz)

Inženýrka ekonomie s handicapem DYS, která začala vytvářet pomůcky pro dyslektiky. Ukázky budou probíhat na počítačích v Malé dvoraně a v přilehlém ateliéru. Workshop je určen pro děti od 10 let. Na workshopu Dagmar představí občanské sdružení ADYS (Angličtina pro dyslektiky). Posláním sdružení je pomáhat dětem s dyslexií při výuce angličtiny. Cílem je dostatek výukových materiálů v uchopitelnější formě. Na akci zveme učitele, děti, rodiče i další zájemce. Budeme si hrát s výukovými materiály a vytvářet nové s pomocí programu Jazyky bez bariér.

Mgr. Kamila Randáková

Lektorka společnosti Montessori. Autorka pomůcek pro individuální práci s dětmi v programu Montessori a pro práci s dětmi se SPU. Spoluautorka interaktivních učebnic českého jazyka (nakladatelství D+H). Sama říká: „Když moje dcera před patnácti lety nastoupila do školy, byly pro mě problémy, se kterými se jako DYS potýkala, motivací hledat další způsoby, jak školu měnit. O dva roky později jsem se zúčastnila také kurzu o programu Montessori a poznala jiný způsob práce s dětmi, promyšlené pomůcky na psaní, čtení a matematiku i další. Od té doby spolupracuji s Montessori a snažím se předávat to, co může dětem nejen se SPU pomáhat...“ Společnost Montessori od roku 1998 přináší metodu Montessori do České republiky. Nabízí poradenství a konzultace v oblasti práce s dětmi podle principů Montessori pedagogiky nejen pedagogickým odborníkům, ale i laické veřejnosti. Pořádá vzdělávací kurzy a semináře, spolupracuje s centry a školami pracujícími na principu Montessori a podporuje tvorbu a vydávání metodických materiálů a překladů publikací o Montessori teorii. Více najdete na www.montessoricr.cz.

Motto: „Díky programu Montessori může být každé dítě úspěšné.“

Základní škola U Boroviček pro děti se specifickou poruchou učení (SPU)

(http://www.borovicky.cz/)

Budeme mít možnost zhlédnout divadlo, které děti z této základní školy přichystaly, aby ukázaly, že i když mají problémy s psaním a čtením, dokáží hrát divadlo. Název pohádky je „Pyšná princezna“, hrají: Dana, Fanda, Kamila, Martina pod vedením pana učitele Petra Hubáčka. Představení se budou hrát v časech: 10.30, 11.00 a 11.30 hod. Motto školy: „Není umění dokázat, že dítě něco umí, ale je umění dát mu příležitost ukázat, že něco umí.“

Kino DYS – Jaroslav Černý

MgA. Jaroslav Černý

Režisér a spisovatel, který natočil přes 300 dokumentů. Minulý rok představil v rámci Dne dyslexie divadelní hru s názvem „Kaviár na chodníku“ o dys rodině. Sám je dyslektik a aniž si to přímo uvědomuje, celý život natáčel převážně dys umělce, kteří ho vždy fascinovali. V KINĚ DYS uvidíte nesestříhané záznamy z těchto natáčení, v nichž se objeví známé i neznámé tváře. Vše se bude odehrávat v Malé dvoraně od 16.–18. hodin.

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. 3. ročník Dne dyslexie s mottem – DAR DYSLEXIE. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free