Proces výroby DVD - 1. díl

Kategorie: Za poznáním
Vytvořeno úterý 28. srpen 2012 0:00 Napsal Lucie Urbánková

Na počátku vydání jakéhokoli filmu na DVD stojí ediční plán. Pro každý rok se vypracovává v dostatečném předstihu a v přímé součinnosti s Národním filmových archivem a ochrannými autorskými svazy, a rovněž v souladu s dramaturgickými záměry vydavatele, jež zohledňují řadu faktorů (např. ucelené filmografie, dvojtituly vztahující se k jednomu tvůrci či herci, významná výročí, milníky filmové tvorby atp.).

Po sestavení edičního plánu nastává proces přípravných prací, který zahrnuje zajištění všech nezbytných filmových materiálů a dalších souvisejících podkladů. Každý titul je následně posuzován individuálně, a to počínaje stavem filmového materiálu, přes technická opatření na dosažení nejlepší možné kvality až po rozsah bonusových materiálů, jež se pro ten který film dají zajistit. Zejména tato otázka je u každého titulu stěžejní, neboť se jedná o divácky atraktivní rubriku vyžadující pečlivou dramaturgii.

Kromě pravidelných informativních rubrik tak bonusové materiály, spolu s titulky v českém jazyce pro neslyšící (popřípadě anglickém), patří mezi standardní výbavu každého DVD, které je však věnována nadstandardní pozornost.

Zajímavé bonusy

Bonusové materiály jsou u jednotlivých titulů různého rozsahu, základním kritériem je jejich dostupnost, protože se pracuje s tituly veskrze mnoho desítek let starými. Každý film bez rozdílu obsahuje slovo historika, tedy odborný úvod k filmu samotnému, případně obohacený o další souvislosti a zajímavosti. Pro rubriku jsou angažováni fundovaní filmoví historici a filmoví publicisté.

Pokud film nabízí možnost dalšího odborného pohledu (týká se např. filmů historických, válečných nebo v kinematografii přelomových), pak jsou pro tyto účely angažováni další odborníci, např. na české dějiny, vojenskou historii či další znalci daného tématu.

V současné době jsou bonusy opatřeny jen vybrané filmy.

Rozhovory

Velkým zpestřením je možnost rozhovorů s tvůrci a herci, případně jejich potomky, či osobami jinak blízkými, každé podobné vzpomínání je vždy obohacením titulu a setkává se s příznivým ohlasem u diváků.

Biografie a filmografie

Pravidelnou rubrikou v rámci bonusů jsou biografie a filmografie vybraných tvůrců a herců. Produkce se vždy snaží zajistit základní informace u všech hlavních tvůrců, kteří se na přípravě či natáčení filmu podíleli (autoři námětů, předloh, scenáristé, režiséři, kameramani a autoři hudby). Vedle nich jsou součástí rubriky také biografie a filmografie hlavních protagonistů. Vybírají se především představitelé hlavních rolí a významných vedlejších. Díky množství vydaných titulů se pro rozšíření poskytovaných informací ale dostává i na osobnosti, které nepatří k těm nejviditelnějším či nejslavnějším, ale svoji přítomnost v rubrice si zaslouží, neboť jejich stopa v kinematografii je nesmazatelná a je třeba je široké veřejnosti čas od času připomenout.

Veškeré biografie zajišťují filmoví publicisté, kteří čerpají z řady zásadních zdrojů, mezi než patří především instituce, odborná literatura a pamětníci (např. knihovna a dokumentace NFA, Univerzitní knihovna, Divadelní ústav, Městská knihovna, Divadelní odd. Národního muzea, Muzeum české hudby, archivy soukromých sběratelů, konzultace s pamětníky, odborná literatura filmově historická, biografická, encyklopedická, hudebně historická, monografická, autobiografická atp.).

V případě účasti zahraničních tvůrců a herců pak často nastává mravenčí práce shánění informací v zahraničních odborných publikacích, ale i v zahraničních kulturních střediscích či knihovnách, využívány jsou i zahraniční filmové ústavy.

Filmografie dodává odd. filmových historiků NFA. Výčet filmů tak vždy dokresluje vlastní biografii, a to zpravidla o všechny tituly, na kterých se daná osobnost během svého života podílela. Někdy jsou však filmografie neúplné a uvádí se jako tzv. výběrové. K tomu dochází zejména u zahraničních tvůrců a herců, popřípadě domácích osobností, které odešly za hranice, kde dále tvořily, a ne u všech se daří zdokumentovat jejich veškerá tvůrčí činnost.

Nedílnou součástí biografií a filmografií je obstarávání fotografií tvůrců. Většinu je možné zajistit ze zdrojů NFA, u některých je třeba oslovit potomky, čerpat z oficiálních zdrojů ČTK či fotografických ateliérů. Je jen smutnou skutečností, že fotografie některých tvůrců nelze přes veškerou snahu získat, a proto je nutné uvádět je bez portrétu.

Pro každý titul se připravuje i fotogalerie a soudobá dokumentace. Materiály se rovněž získávají v NFA (pracoviště Hradištko), kde se ve spolupráci s odbornými pracovníky vybírají z dochovaných archiválií sady fotografií (z filmu, pracovní z natáčení, portréty) a soudobá dokumentace (plakáty, pozvánky, letáčky, tiskové recenze atp.). Speciální soudobá dokumentace je u některých titulů prezentována na DVD-ROMu, a to pro potřeby detailního seznámení se s vybranými materiály.

Výjimečnou součástí bonusových materiálů bývají ukázky z cizích jazykových verzí některých filmů, převážně německých, které má NFA k dispozici a může pro potřeby DVD poskytnout. Jedná se zpravidla o tituly filmů, které zejména ve 30. letech byly současně natáčeny jak pro českou filmovou distribuci, tak pro německou (někdy i francouzskou), a jsou využívány především u filmů s Vlastou Burianem.

FOTO: archiv FEX

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Proces výroby DVD - 1. díl. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free