Říjnový mix novinek

Kategorie: Premiéry na Blu-ray a DVD
Vytvořeno středa 3. říjen 2012 0:00 Napsal Lenka Burianová a Lucie Urbánková

Společnost Filmexport Home Video přichází s dalšími skvělými novinkami, které ve vaší filmotéce nesmí chybět! Přečtěte si víc o Paklíči, Adventu, Klucích na řece či komedii U pěti veverek. Dále vám povíme něco i o dokumentárních filmech - Seal Team six, Bitva u Gettysburgu, Generálové občanské války R. E. Lee, U. S. Grant nebo Stephen Hawking a jeho GRAND DESIGN.

 

 

 

Paklíč

V prodeji od 19. 9. 2012

Detektivní komedie Paklíč vznikla podle románové předlohy Eduarda Fikera. Převést na filmové plátno knižní námět není nic jednoduchého. Vyžaduje to zvláštní cit, a ten, jak se ukázalo, režisér Miroslav Cikán má. Ale není to jen jeho zásluha. Svůj podíl na tom mají i E. Fiker a O. Nový. Všichni tři jmenovaní spolu spolupracovali poprvé a společně se jim podařilo vytvořit kvalitní film.

Režisér naštěstí upustil od „gangsterských kousků“ podle amerického vzoru a děj zasadil do čistě českého prostředí, které nám je samozřejmě bližší. Místo divokých honiček a přestřelek nás tak čekají napínavé situace s humornými zápletkami. Oldřich Nový hraje spisovatele detektivních románů, který už má dost své ženy. Ta se mu neustále plete do řemesla. Spisovatel se proto chce odstěhovat do venkovské vily, ale v tu chvíli přichází policejní inspektor s varováním, že nějací podvodníci se chystají dotyčný dům prodat bez vědomí obou manželů. Manželé musí jednat. Vyráží na venkov zmapovat situaci.

Advent

V prodeji od 3. 10. 2012

Román Jarmily Glazarové Advent se dočkal filmové podoby v roce 1956. Emotivní drama o svobodné matce, která se po smrti svého milého provdá za bohatého sedláka, s nímž však není šťastná, je filmovým debutem divadelní herečky Niny Jiránkové. Její hlavní postava (Františka) nás dojímá i strhuje. V roli jejího syna Metúdka můžeme vidět mladého Vojtěcha Rosenberga, který, ačkoliv byl neherec, projevil velké herecké kvality a dostalo se mu pochvaly i od samotné spisovatelky. Velký dík patří i režisérovi Vladimíru Vlčkovi, který dokázal na filmové plátno převést hřejivou srdečnost a lidskost literární předlohy.

U pěti veverek

V prodeji od 17. 10. 2012

U pěti veverek není typická česká veselohra, žádná potřeštěná komedie, filmová groteska nabitá divokými gagy, vyvolávající salvy smíchu a ani filmová fraška z vesnického či městského prostředí. Jedná se o klidnou a vyrovnanou komedii, která v divácích probouzí úsměvy na tvářích. Hlavní postavou filmu je pan Houbička, kterého hraje Jindřich Plachta. Ten má zlou ženu Filoménu, povýšenou a hrabivou. Filoména svého muže utlačuje a nepřátelsky se chová i ke služebným a k nájemníkům v jejich domě. Houbička se odváží své ženě postavit až tehdy, když cítí, že by konal proti svému svědomí.

Režisér Miroslav Cikán na poklidnost děje kladl velký důraz, a proto ho nechává lehce plynout až do konce. Role čestného a hodného pana Houbičky byla přesně na míru ušita Jindřichu Plachtovi. Zbohatlicky povýšenou Filoménu bravurně ztvárnila Míla Pačová a chudé malíře z podkroví s humorem podali Ladislav Pešek a Jan Pivec.

Kluci na řece

V prodeji od 31. 10. 2012

Václav Krška při tvorbě scénáře (spolu s J. Beránkem) čerpal ze svých vzpomínek na mládí. Příběh o dětech z jihočeského města Písku je určený nejen malým divákům, ale i dospělým. Součástí lyrického vyprávění je tajemný dům, ve kterém bydlí stará paní. Děti tento dům, v jehož okně se každý večer objevuje svícen, fascinuje a přitahuje. Touží poznat, kdo v domě bydlí a proč do okna staví svíčky. V noci se rozhodnou dům prozkoumat. Příběh dětí je obohacen o mnoho výjevů z jejich života, radost, boje, tajné sněmy a jiná dětská dovádění. Za povšimnutí také stojí hudba Jiřího Srnky a kamera Julia Vegrichta.

Příště si přiblížíme komedii s Adinou Mandlovou, Raoulem Schránilem a Theodorem Pištěkem Holka nebo kluk?, ve které uvidíte Adinu Mandlovou zpívat a stepovat (vychází na DVD 14. 11. 2012), sci-fi Ikarie XB 1 a melodrama s Lídou Baarovou a Gustavem Nezvalem Maskovaná milenka (na DVD od 28. 11. 2012).

Všechna DVD budou k dostání v trafikách vždy 14 dní od zahájení prodeje. DVD je také možné zakoupit na www.filmexport.cz nebo tel. +420 261 213 664.

TEXT: Lenka Burianová
FOTO: archiv FEX

SEAL TEAM SIX

V prodeji od 19. 9. 2012

O speciálních jednotkách Navy Seals se toho hodně namluvilo, ještě více domýšlelo, ale to podstatné vždy zůstávalo zahaleno tajemstvím. Občas na veřejnost problesknou zaručené zprávy, ale popravdě mnoho zasvěcených informací neobsahují. O existenci Navy Seals se všeobecně ví, je známo, že jde o vysoce specializované jednotky se zcela jiným než běžným výcvikem, které operují na nejrizikovějších místech světa. přesto struktura a zaměření jednotlivých složek spadajících pod označení Navy Seals zůstávaly dlouho zcela utajeny, a to se především týkalo té nejprestižnější z nich nesoucí označení SEAL TEAM SIX. Po tři desetiletí byly mise tohoto týmu i jeho samotná existence přísně chráněny a mimo svou základnu spíše jen tušeny. Bezpečnostní bariéra se prolomila až po úspěšné akci Operation Neptune Spear, jejímž výsledkem byla likvidace nejhledanějšího muže planety.

Po nečekaném prozrazení identity týmu bylo rozhodnuto zamezit dalším spekulacím a promluvit o sobě. Hrstce dokumentaristů tak bylo umožněno nahlédnout do zákulisí Navy Seals a poznat alespoň něco z jejich utajovaného světa, včetně výjimečného tréninku i používaných technologií. Před kameru se posadili a o své práci promluvili i někteří z bývalých členů jednotlivých týmů vč. toho nejprestižnějšího, interview poskytl rovněž jeho zakladatel. A není to vše jen o hrdinech a úspěchu, otevřeně jsou vzpomenuty i nelehké začátky a zmařené akce, které však v konečném důsledku přispěly ke zdárnému vývoji výjimečného výcviku, který během let dovedl činnost týmů Navy Seals k dokonalosti.

Stephen Hawking a jeho GRAND DESIGN

V prodeji od 3. 10. 2012

Stephen Hawking je nebyčejný člověk a především výjimečný vědec, fyzik, kosmolog a tak trochu snílek, který nás neustále překvapuje rozsahem svých myšlenek a schopností nejen zkoumat, ale zejména precizně formulovat poznání o věcech světa, života a vesmíru.

Po prvním dokumentu „Do vesmíru se Stephenem Hawkingem“ přichází jeho protagonista s volným pokračováním, jež je inspirováno jeho knihou u nás vydanou pod názvem Velkolepý plán. Ve třech programech (Stvořil Bůh vesmír?, Smysl života a Klíč k vesmíru) nás osobně provází svými nekonvenčními myšlenkami, které zdařile vizualizuje na příkladech z naší  každodennosti. Rekapituluje převratné teorie a fenomenální vědecké objevy, připomíná vědecké velikány i pouhé nadšence pro věc, a tak nám s lehkostí sobě vlastní přibližuje zlomové okamžiky a stěžejní poznatky, které názorně demonstruje velmi srozumitelnou formou. Vede nás od starověkých Řeků přes renesanční myslitele po vědce novověku až k významným objevům současnosti. Jeho prostřednictvím můžeme pochopit alespoň některé z dějů, jež nás obklopují včetně jejich fungování, chování i přínosu naší existenci – magnetismus, světlo a jeho rychlost, zákony přitažlivosti, teorii relativity, kvantovou mechaniku, ale také kvarky, teorii strun, podstata reality a její vnímání nebo urychlovač částic. To je svět podle Hawkinga, neboť všechno kolem nás není nic víc než fyzika a přírodní zákony platí jak ve světě, ve kterém žijeme, tak napříč vesmírem nad našimi hlavami, ale i v nás samotných.

Bitva u Gettysburgu

V prodeji od 17. 10. 2012

Je to výjimečný dokument, zcela ojedinělý způsobem ztvárnění, o což se především zasloužili hlavní z producentů, a sice bratři Ridley Scott a Tony Scott. Stali se spolutvůrci špičkového filmového zpracování jedné z nejvýznamnějších událostí amerických dějin. Bitva u Gettysburgu se odehrála během tří dnů na začátku července roku 1863, a přestože neukončila vleklý bratrovražedný konflikt, výrazně ovlivnila jeho další průběh a stala se milníkem, který později zásadně přispěl ke konci americké občanské války (1861-1865). Do historie se zapsala jako jedna z nejkrvavějších bitev mezi Severem a Jihem, završená největším dělostřeleckým střetem na západní polokouli a v dějinných souvislostech se stala událostí, která navždy změnila Ameriku. Všechno to, co tuto bitvu charakterizuje, je i součástí vysoce filmového dokumentu, který deromantizuje a demýtizuje dávné děje a předkládá jen surovou pravdu, přičemž se nevěnuje slavným generálům a vysokým armádním šaržím, ale soustředí se na historicky doložené osudy prostých vojáků, kteří si prošli peklem. Detailní filmový záznam krvavých jatek na bitevním poli i v ulicích blízkého města je doprovázen výpověďmi historiků a vojenských odborníků, i citacemi z dochovaných dopisů a ze svědectví těch, kteří se zúčastnili a (měli tolik štěstí, že) přežili.

Generálové občanské války R.E.Lee & U.S.Grant

V prodeji od 31. 10. 2012

Slovem i obrazem obsáhlý dokument o událostech, jež formovaly Ameriku a mužích, kteří ovlivnili dějiny své země a miliony životů. Robert E. Lee a Ulysses S. Grant se stali nejvýznamnějšími generály americké občanské války (1861-1865). Osud je postavil proti sobě v době, kdy se rozhodovalo o budoucnosti národa a státu, kdy neslučitelné ideály dvou světů vyústily ve vleklý a krvavý konflikt. Pod vlajkami Konfederace a Unie prošli řadou bitev, poznali prohry i vítězství, až je události svedly dohromady v Appomattox Court House, kde několik let trvající válčení tisíců mužů společně ukončili podepsáním kapitulace generála Lee. Dokument provází diváka celým životem obou nevšedních osobností s patřičným důrazem na jejich role v době konfliktu mezi Severem a Jihem přes období poválečné, kdy se U.S.Grant stal osmnáctým americkým prezidentem, až do jejich smrti. Bohaté archiválie, filmové dotáčky, výpovědi potomků i nejprestižnějších odborníků (Princeton, Harvard, UCLA, Huntington Library) ilustrují průběh občanské války a životní cesty generálů, jejichž finální střet rozhodl o podobě a směřování Spojených států (amerických).

V dalším díle si povíme více o listopadových novinkách – Cesta k zemskému jádru (na DVD od 14. 11. 2012) a Záhady starověku: Vyslanci cizích světů (na DVD od 28. 11. 2012).

Všechna DVD budou k dostání v trafikách vždy 7 dní od zahájení prodeje. DVD je také možné zakoupit na www.filmexport.cz nebo tel. +420 261 213 664.

TEXT: Lucie Urbánková

FOTO: archiv FEX

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Říjnový mix novinek. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free