Nepromítneš!

Kategorie: Česká protipirátská unie
Vytvořeno čtvrtek 30. srpen 2012 0:00 Datum zveřejnění Napsal ČPU

Chcete ve své kavárně uspořádat večer, na kterém promítnete nějaký film? Provozujete videokavárnu? Chcete hodiny literatury oživit promítnutím Hamleta namísto jeho čtení? Musíte ale vědět, že k tomu potřebujete souhlas nositelů práv, tedy distribuční společnosti nebo výrobce filmu, který chcete promítat. Promítání filmů mimo rámec osobního soukromí, což zjednodušeně řečeno znamená mimo rodinu a nejbližší přátele, se totiž považuje za veřejnou projekci.

Nezáleží přitom na tom, zda budete film promítat z originálního nosiče nebo kopie. Skutečnost, že se jedná o veřejnou projekci, ke které potřebujete předchozí souhlas nositelů práv, neovlivní ani neziskový charakter akce. Je tedy jedno, zda budete na chystané akci vybírat vstupné, či nikoli. Pořád půjde o veřejnou projekci.

Veřejnou projekcí rozumíme užití díla jeho provozováním ze záznamu, tedy nejen z filmového pásu, ale i z DVD či Blu-ray disku. Jde o jedno z majetkových práv a proto pouze autor či jiný oprávněný nositel má právo své dílo takto užít či udělit jiné osobě oprávnění k tomuto typu užití. Jak ale v praxi tento souhlas k veřejné projekci získat? U každého konkrétního titulu je nejdříve zapotřebí zjistit majitele práv v ČR, kterým je obvykle filmový distributor. Tuto informaci nejčastěji naleznete na internetu, případně se můžete obrátit na Českou protipirátskou unii. V některých případech však nelze souhlas jednoduše získat, neboť žádný český subjekt těmito právy nedisponuje, a souhlas k užití byste si museli vyžádat od zahraničního majitele práv. Bez něho nelze takové filmy promítat mimo osobní soukromí.

Ze smlouvy a dalších souvisejících dokumentů, prostřednictvím kterých nositel práv udělí souhlas s veřejnou projekcí, je pak patrné, jaká audiovizuální díla může provozovatel předvádět, v jakých typech zařízení, jaké je časové omezení tohoto oprávnění a zda poskytnuté svolení je komplexní, tedy zda uživatel je či není povinen získat souhlasy resp. zaplatit odměny dalším nositelům práv, například prostřednictvím kolektivní správy práv.

V případě, že bez sjednání příslušných licenčních smluv film mimo své osobní soukromí promítnete, jednáte protiprávně, což může mít  za následek vyvození občanskoprávní i trestní odpovědnosti, jako v případě dvou podnikatelů z Plzeňska, kteří v úmyslu zvýšit návštěvnost a tržby své restaurace organizovali nezpoplatněné promítání filmů. Soud je oba odsoudil k podmíněným trestům odnětí svobody a udělil jim povinnost nahradit poškozeným distribučním společnostem škodu ve výši 69 tisíc korun.

FOTO: www.cpufilm.cz

 

Přidat komentář


Bezpečnostní kód
Obnovit

Oblíbené scény a filmové hlášky

Website Design
Copyright 2011 - 2015. Licence Creative Commons. Nepromítneš!. All Rights Reserved. Časopis Film a video, jehož autorem je Filmexport Home Video s.r.o., podléhá licenci Creative Commons. Uveďte autora, neužívejte komerčně 3.0 Unported. ISSN 1805-5028 (Print) ISSN 1805-5036 (On-line)
Templates Joomla 1.7 by Wordpress themes free